In Wezen Hetzelfde Holistisch Coaching
&
Wezenlijk Vertrouwen

Gecertificeerd vertrouwenspersoon

ongewenste omgangsvormen

Integriteit 

 

Mijn aanpak is nuchter en pragmatisch. Realistisch coachen met realistische doelstellingen. Resultaat gericht. Want dat heb jij nodig. Door mijn oprechte interesse, levenservaring en inzichten komen we tot de essentie. De essentie is jouw wezen de basis waar je kracht ligt. Ieder mens is uniek met al haar/zijn persoonlijke eigenschappen. Daarom coach ik één op één.
Hoe sta jij met al jou mogelijkheden in de wereld, jouw wereld

*****

Mijn uitganspunten - Doelstellingen

 • Wie ben jij in je wezen
 • Authenticiteit
 • Zelfstandigheid, autonomie
 • Zingeving
 • Intrinsieke motivatie
 • Verbreding jouw spectrum; jouw perspectief
 • Holistisch; alles is met elkaar verbonden, Mentaal, Fysiek, Psychisch, Spiritueel
 • De vier natuurkwaliteiten

Holistisch Coachen, persoonlijk, in vertrouwen en oprecht. Op basis van;

 • Intuïtie
 • Observaties
 • Consistentie
 • Congruentie
 • Verbanden, linken
 • Wat laat je zien, wat doe je
 • Levenservaring

Voel je vrij om contact op te nemen